Järjestyksenvalvonta - B2B 

B2b-palvelut, mihin niissä kannattaa keskittyä? Näissä provisiopalkka on yksi hyvä ratkaisu. Samoin oleellista on keskustelu myyjien välillä. Miksi joku clousaa diilejä paljon paremmalla prosentilla kuin toinen. Huippumyyjän kanssa puhuminen auttaa varmasti omassa myyntityössä. Esimiehen täytyy myös muistaa ihan sanallisesti kehua hyvistä kaupoista.
 
Yksi suosittu yritysten välinen palvelu on järjestyksenvalvonta, erilaiset turvallisuuspalvelut ja vartiointi. Lähes kaikissa myymälöissä ja ostoskeskuksissa on vartija tai yleensä useampikin ennaltaehkäisemässä myymälävarkauksia ja häiriökäyttäytymistä. Moni ajattelee, että vartijan tärkein työ olisi ottaa varkaita kiinni ja laittaa riehujia käsirautoihin. Sehän ei pidä paikkaansa. Vartiointiliikkeen tärkein tehtävä on olemassaolollaan ja näkyvyydellään huolehtia siitä, että tällaisia ikäviä tilanteita ei ikinä edes tulisi. Senpä vuoksi vartijoilla on näkyvät ja erottuvat asut, jotta potentiaalinen myymälävaras tai riehuja luopuu leikistä jo ennen kuin edes aloittaa sitä.
Alan yrityksiä ovat mm. Wiking Security (järjestyksenvalvonta) ja Suomen Turvallisuustuote (alan tuotteet)
Sama pätee myös ravintolan portsarin ja muidenkin järjestyksenvalvojien työnkuvaan. Järjestyksenvalvonta on yksi turvallisuuspalvelu ja siinäkin oleellista on pyrkiä ennaltaehkäisemään ikävät tapaukset jo ennen kuin sellaisia edes syntyy.
Kokenut järjestyksenvalvoja, joka toimii ravintolassa tai erilaisissa tapahtumissa kuten festareilla, osaa lukea tilanteita ja varmistaa turvallisuuden niin ettei häiriöitä pääse syntymään. Tämä tietysti vaatii, että palvelut ja toiminta on hyvin suunniteltu ja on otettu huomioon asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristö. Kun järjestyksenvalvonta -palvelut tuotetaan korkealaatuisesti ja osaaminen on monipuolista, pystytään takaamaan korkea asiakastyytyväisyys niin tapahtuman järjestäjälle kuin ravintolan omistajalle.
Laki määrittelee järjestyksenvalvojan siten, että hän on henkilö, joka valvoo turvallisuutta sekä järjestystä. Samalla myös estää onnettomuuksia ja rikoksia alueella, jossa toimii. Henkilöllä täytyy olla suostumus tehtävään, lisäksi täytyy olla poliisin hyväksymä järjestyksenvalvoja ja että hänet on asetettu järjestyksenvalvonta-alueelle järjestyksenvalvojaksi.

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä se, joka täyttää seuraavat edellytykset:
1. 18 vuotta täyttänyt, alaikäiset siis eivät voi olla
2. On henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva sekä tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi
3. On suorittanut koulutuksen, joka täyttää sisäministeriön vaatimukset. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on 32 tuntia. Koulutus sisältää ainakin järjestyksenvalvojatoimintaan, järjestyksenvalvojan tehtäviin sekä järjestyksenvalvojan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät opetusaiheet
4.on hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista sisäasiainministeriön määrittämät vaatimukset täyttävän kertauskoulutuksen (järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8 tuntia), jos järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä hakeva on jo aikaisemmin hyväksytty järjestyksenvalvojaksi 3. kohdan perusteella. 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2010-2016 TWD Nig MS, twdnigms@twdnigms.org